Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm theo những tiêu chuẩn nào?

Quảng cáo
Website tinnongxahoi.com có bài Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm theo những tiêu chuẩn nào?Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng và trung cấp sư phạm, theo đó, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo gồm 10 tiêu chuẩn.

Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư quy chế về chỉ tiêu đánh giá chất lượng chương trình huấn luyện nghề giáo trình độ cao đẳng và trung cấp sư phạm, theo đó, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo gồm 10 tiêu chuẩn.

Các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ huấn luyện các trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành huấn luyện nghề giáo có thi hành chương trình huấn luyện nhà giáo trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của thông tư này.

Theo đó, các tiêu chuẩn của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được đánh giá theo thang 7 mức. Trong đó, 3 mức từ 1-3 là chưa đạt yêu cầu, cụ thể: Mức 1 là Hoàn toàn không đáp ứng đòi hỏi của tiêu chí, phải có giải pháp khắc phục ngay; Mức 2 là Không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, cần thiết các biện pháp khắc phục; Mức 3 là Chưa đảm bảo đầy đặn đòi hỏi của tiêu chuẩn nhưng chỉ cần thiết một số nâng cấp nhỏ sẽ đáp ứng được yêu cầu.

4 mức còn lại từ mức 4-7 là đạt yêu cầu, cụ thể: Mức 4: Đáp ứng đòi hỏi của tiêu chí; Mức 5: Đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của tiêu chí; Mức 6 và Mức 7 tương ứng là đáp ứng rất tốt và đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí.

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm theo những tiêu chuẩn nào? - Hình 1

Trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội

Về quy chế 10 tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo gồm, Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra; Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo; Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học; Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học; Tiêu chuẩn 5: Tuyển sinh và hỗ trợ người học; Tiêu chuẩn 6: Đánh giá kết quả học tập của người học; Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nghề giáo và nhân viên; Tiêu chuẩn 8: Cơ sở vật chất và trang thiết bị; Tiêu chuẩn 9: Bảo đảm và nâng cao chất lượng; Tiêu chuẩn 10: Kết quả đầu ra.

Các trường căn cứ vào tình hình cụ thể, chủ động lập kế hoạch xây dựng chương trình huấn luyện đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho mỗi giai đoạn và có những biện pháp thi hành tốt kế hoạch đề ra.

Đối với từng chương trình đào tạo cụ thể, trường cũng đều có thể chọn lựa đánh giá theo chỉ tiêu ban hành tại Thông tư này hoặc theo tiêu chí của tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng dạy dỗ quốc tế có uy tín, được Bộ GDĐT công nhận.

Tổ chức kiểm định chất lượng dạy dỗ căn cứ theo những quy chế này để đánh giá và công nhận chương trình huấn luyện của trường đạt tiêu chí chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Thông tư có hiệu lực tính từ lúc ngày 23/3/2020, thay thế quyết định 72/2007/QĐ-BGDĐT về chỉ tiêu đánh giá chất lượng chương trình dạy dỗ ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng. Các trường đang thực hành đánh giá theo Quyết định 72 thì thực hành tiếp đến hết ngày 01/7/32020, trừ việc tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài với tổ chức kiểm định chất lượng dạy dỗ chỉ được thi hành đến thời điểm thông tư này có hiệu lực.

Phương Anh

Theo toquoc

Chạy đua chuẩn bị tuyển sinh 2020

Từ khóa bài viết: tinnongxahoi.com, cơ sở vật chất,cao đẳng sư phạm,chuẩn đầu ra,chương trình dạy học,trung cấp sư phạm,kiểm định chất lượng giáo dục,đánh giá chất lượng,chương trình đào tạo giáo viên,học hành,thông tin giáo dục, văn hóa, học sinh, sinh viên, học đường, thi cử, đại học, phổ thông, sách vở, ôn thi, mẹo học, mẹo ôn bài, tuyển sinh, chứng chỉ, khối thi, mùa thi, trường thi, cao đẳng, trung học, trung cấp, bộ giáo dục, sở giáo dục, chuyên ngành, tuyển chọn, chuyên môn, dự thi

Bài viết Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm theo những tiêu chuẩn nào? được tổng hợp và biên tập bởi: tinnongxahoi.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho tinnongxahoi.com để điều chỉnh. tinnongxahoi.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo